Welcome EN

RIF Bucharest
5 million Ukrainian children miss out on education
Chisinau MoldExpo
The Safeguarding Hub for Eastern Europe
Tdh BlueDot MoldExpo
Do you want to make a difference in children's lives?
Together, let's give children the means to have a happier childhood and build a better future.

What's new

ÇDO FËMIJË KA TË DREJTË TË PËRJETOJ FËMIJËRINË! KAQ THJESHTË ËSHTË!

Terre des hommes (Tdh) është organizata kryesore zvicerane për ndihmën ndaj fëmijëve.

Nëpërmjet programeve tona shëndetësore, mbrojtjes dhe ndihmës emergjente, ne ofrojmë ndihmë për mbi katër milionë fëmijë dhe familjet e tyre në rreth 40 vende të botës çdo vit.

Terre des hommes është aktive në Shqipëri që nga viti 1993, në fushën e të drejtave të fëmijëve, mbrojtjes së fëmijëve, migrimit dhe drejtësisë për të miturit.

Zbulo më tepër rreth nesh

Where we work

What we do

Recommended publications