Terre des hommes Románia

Az uniós országok közül Romániában az egyik legmagasabb a szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett gyermekek aránya, több mint 40%. A világjárvány minden problémát súlyosbított, mint például a családon belüli erőszak, a megkülönböztetés, az oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés. A gyermekek jogainak megsértésének megelőzése és a gyermekáldozatok jobb támogatása érdekében a Terre des hommes (Tdh) megerősíti a gyermekvédelmi és igazságszolgáltatási rendszereket. Közösségi integrált szolgáltatásokat és pszichoszociális támogatást is nyújtunk, és ösztönözzük a gyermekek és fiatalok részvételét, valamint a társadalmi befogadást.

Romania
7
új projekt indult el 2021-ben a gyermekvédelem, az igazságszolgáltatás és a migrációs programokon belül
719
gyermekvédelmi szakembert képeztünk 2021-ben
5,762
gyermek és közösségi tag rezilienciáját javítottuk 2021-ben
Mit csinálunk?
Gyermekvédelem
CHILD PROTECTION

A Tdh a gyermekek bántalmazással, elhanyagolással és kizsákmányolással szembeni védelmét szolgálja. Mozgósítjuk a közösségeket a kockázati helyzetek megelőzése érdekében, és a gyermekek jobb védelme érdekében multidiszciplináris szakembereket, például szociális munkásokat és tanárokat képezünk. Munkánk kulcsfontosságú eleme a gyermekek és fiatalok ellenálló képességének fejlesztése és a döntéshozatalban való részvételük biztosítása. A romániai hátrányos helyzetű gyermekek életének javítása érdekében befektetünk az oktatásba, az egészségügybe, a szociális szolgáltatásokba és az infrastruktúrába.

ÚTON LÉVŐ GYERMEKEK ÉS FIATALOK
MIGRATION

Romániában a migráció többféleképpen érinti a gyermekeket: egyesek a szüleikkel együtt vándorolnak, másokat a szüleik hátrhagynak családtagokra; megint mások hazatérnek vagy háború sújtotta országokból érkeznek Romániába; vannak akik szülői gondoskodás nélkül maradnak, és védelemre szorulnak az uniós országokban. Partnereinkkel együtt biztosítjuk a roma migráns gyermekek beiskolázását azon országok oktatási rendszerébe, ahová költöznek. A menekült gyermekek romániai beilleszkedésének megkönnyítése érdekében oktatási, szociális, mentorálási- és sporttevékenységekbe vonjuk be őket, és kapcsolatot teremtünk a helyi fiatalokkal.

GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ACCESS TO JUSTICE

A Tdh olyan hatékony fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer mellett érvel, amely a szabadságuktól megfosztott, vagy felügyelet alatt álló gyermekek és fiatalok számára pszichoszociális beavatkozást, mentorálást, reintegrációt, rehabilitációt, helyreállító igazságszolgáltatást, jogi segítségnyújtást és támogatást biztosít. Konkrét módszertanokat és eszközöket dolgozunk ki a törvénnyel konfliktusba került gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. A cél a gyermekbarát gyakorlatok bevezetése és a támogatás nyújtása, különös tekintettel a mentális egészségük és a rezilienciájuk javítására.

Humanitárius segítségnyújtás
HUMANITARIAN AID

Az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta a Romániába érkező gyermekek, fiatalok és szülők azonnali szükségleteire reagálunk a védelem, a mentális egészség és a pszichoszociális támogatás, valamint a különböző helyzetekre szabott egyéni segítségnyújtás terén. Először is gyermekbarát tereket hoztunk létre, és elősegítettük a gyermekek biztonságos és játékos környezetét. Önkéntesekkel együtt olyan tevékenységeket szervezünk a gyerekeknek, ahol garantáljuk a befogadást és a részvételt. Emellett pedagógusokat képzünk, tájékoztatjuk és segítjük a szülőket, és anyagi támogatást nyújtunk, például higiéniai csomagokat, de szükség esetén pszichológiai elsősegélyt is nyújtunk.

Terre des hommes in Románia
Terre des hommes in Románia
Kedvezményezettek 2021-ben

2896 személy

Expatriate staff / Local staff

28 fő

Költségvetés 2021-ben

CHF 1 millió

Timeline
1992

A Terre des hommes romániai munkájának kezdete a legkiszolgáltatottabb gyermekek védelmében. Szociális és anyagi támogatást nyújtunk a nehéz helyzetben lévő anyáknak, ne adják gyermeküket állami gondozásba.

1997

A törvénnyel összeütközésbe került gyermekek védelmét és visszailleszkedését célzó program elindítása jogi és szociális segítségnyújtás, valamint a gyermekjóléti szakemberek képzése révén.

2000

A HIV-fertőzött gyermekek jogainak tiszteletben tartását elősegítő partnerség kezdete.

2005

A romániai jogszabályi változások lehetővé teszik a Tdh számára, hogy gyermekvédelmi képzést nyújtson a nemzeti intézmények kulcsszereplői számára. Románia csatlakozik a Tdh kelet-európai gyermekkereskedelem elleni küzdelemre irányuló regionális projektjéhez.

2012

A TakeOver Day elindítása Romániában, amelyet minden évben novemberben tartanak. 2018-ig több mint

húszezer gyermek vett részt az eseményen, akik több mint 100 különböző munkakört vettek át.

2013

Elindul a hat éves, roma inklúziót elősegítő projektünk, amely a roma emberek oktatását, egészségét, lakhatását és munkába állását hivatott javítani. 

 

2017

A Tdh irodát nyitott Bacau megyében, Európa egyik legszegényebb régiójában, és megkezdte az ottani oktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatások és infrastruktúra javítását.

2019

A Tdh 13 projektet hajtott végre Romániában. Mi vagyunk az első olyan nem kormányzati szervezet Romániában, amely a sportági szövetségekkel és klubokkal kezdett el együttműködni a gyermekek sportban való védelmének javítása érdekében.

2020

A Tdh egy FabLabot indított Tg Ocna városában a fiatalok számára a helyi középiskolában és az oktatási központban.

2022

Elindul a vészhelyzeti segítségnyújtási projektünk az Ukrajnából menekültek részére. 

Our key projects