Terre des hommes Albánia

Albániában jelentős előrelépés történt a gyermekek jogai és védelme terén a jogi keret nemzetközi normákhoz való igazítása és a gyermekvédelmi szolgáltatásokba való beruházás révén. Ezen erőfeszítések ellenére a gyermekek és fiatalok még mindig szenvednek az online és offline erőszak, visszaélés, kizsákmányolás és radikalizálódás miatt.

A Terre des hommes Albániában az intézményi szereplőkkel, civil szervezetekkel, közösségekkel, gyerekekkel és fiatalokkal együtt dolgozik azon, hogy olyan rugalmas közösségeket építsen, amelyek megelőzik ezeket a kockázatokat és reagálnak rájuk.

 

4,901
gyermek és fiatal vett részt az eseményeinken, vagy kapott tőlünk támogatást 2021-ben.
3,026
családnak segítettünk 2021-ben, hogy a lakhatásukat javítsák,
1,209
szakmai szereplő vett részt workshopjainkon és képzéseinken 2021-ben
Mit csinálunk?
GYERMEKVÉDELEM
CHILD PROTECTION

A Tdh lehetővé kívánja tenni a gyermekek védelmét szolgáló környezet kialakítását Albániában, és támogatni kívánja a gyermekvédelmi problémákra adott rendszerszintű választ. Képzést biztosítunk szakemberek számára, és kisebb adományokkal támogatjuk a helyi gyermekvédelmi szervezetek erőfeszítéseit. Az érintett gyermekek szolgáltatásokhoz jutnak, pszichoszociális tevékenységekben vesznek részt, tanácsadásban részesülnek, és iskolán kívüli órákra járnak, ahol megismerkednek a jogaikkal, míg a szülők pozitív nevelésről szóló tanfolyamokon vesznek részt. A háborús övezetekből visszatért gyermekek és anyák rehabilitációját és reintegrációját is támogatjuk, minőségi pszichoszociális szolgáltatások biztosításával és ellenálló képességük megerősítésével.

ÚTON LÉVŐ GYERMEKEK ÉS FIATALOK
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN MIGRATION

Az elmúlt évtizedekben Albánia tömeges kivándorlási hullámokat élt át. A nem biztonságos migráció megelőzése és az Albániába visszatért családok reintegrációjának biztosítása érdekében támogatást nyújtunk a családok anyagi megerősítéséhez, ösztönözzük a gyermekeket az iskolába járásra vagy az iskolán kívüli tevékenységekre, pszichoszociális tanácsadást nyújtunk, és döntéshozatali részvételbe vonjuk be a fiatalokat.

Együttműködünk a kormányzattal a szakmapolitikák- és az úton lévő gyermekek számára nyújtott szolgáltatások javításában, erősítjük a határokon átnyúló együttműködést a Balkánon az emberkereskedelem megelőzése érdekében, és biztosítjuk az áldozatok számára a védelemhez és a reintegrációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ACCESS TO JUSTICE

A törvénnyel összeütközésbe került gyermekek többnyire nehéz társadalmi-gazdasági körülmények között élnek, nincsenek oktatási lehetőségeik, és társadalmi kirekesztés sújtja őket. E jelenség ellensúlyozására támogatjuk a gyermekvédelmi rendszer megerősítését és a fiatalok ellenálló képességének növelését a helyreállító igazságszolgáltatási megközelítésen keresztül. Támogatjuk a hatóságokat a jogi rendelkezések, szakpolitikai dokumentumok és munkaprotokollok kidolgozásában vagy módosításában és végrehajtásában. A gyermekek visszaesésének megelőzésén dolgozunk a reintegrációs programok kidolgozásával és a fiatalok sikeres rehabilitációjához szükséges ismeretek terjesztésével.

HUMANITÁRIUS SEGITSÉGNYÚJTÁS
HUMANITARIAN AID

A Covid-19 következményeként a gazdasági bizonytalanság sok gyermek számára negatív következményekkel járt, és az alacsony jövedelmű vagy szociálisan perifériára szorult családokból származó gyermekek szenvedtek a legjobban. A stressz vagy a félelem megnövekedett szintje növelte a gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának, családon belüli erőszaknak, vagy szexuális kizsákmányolásának kockázatát. A gyermekeket érintő jelszőrendszerek összeomlottak. A Tdh támogatta a helyi szereplőket abban, hogy a kiszolgáltatott gyermekek és családok számára szociális-, oktatási-, pszichoszociális támogatásokat kapjanak. 

testimonial

 

Az ikerlányok, Klara és Klea, valamint bátyjuk Erjon, szüleikkel egy kis faluban élnek Észak-Albániában. A Tdh segítette visszailleszkedésüket, miután Németországban elutasították menedékjogi kérelmüket.

Klara, Klea és Erjon újra beileszkedtek az albán társadalomba.

 

Terre des hommes in Albania
Kedvezményezetteink 2021-ben

9136 személy

Munkatársaink

52 fő

Költségvetés 2021-ben

CHF 1,669,363

Albania
Idővonal
1993

A Terre des hommes megkezdi tevékenységét Albániában, a gyermekkereskedelem, a bántalmazás, az elhanyagolás és a kizsákmányolás elleni küzdelemre, valamint a gyermekvédelmi rendszer fejlesztésére összpontosítva.

1999

A koszovói háború idején a Tdh sürgősségi segítséget nyújt a korcai menekülteknek, többek között élelmiszersegélyt, higiéniai csomagokat, valamint pszichológiai és szociális támogatást.

2000

Elindítottuk az Albánia és Görögország közötti gyermekkereskedelem elleni küzdelemre irányuló nagyszabású projektet, amelyért a Tdh 2002-ben elnyerte a Francia Köztársaság Emberi Jogi Díját.

2010

Elfogadják a gyermekek jogainak védelméről szóló törvényt, amely tartalmazza a Tdh által bevezetett gyermekvédelmi központok modelljét.

2016

A Tdh megkezdi az Albániába visszatérő migráns családok reintegrációjával és a nem biztonságos migráció megelőzésével kapcsolatos munkát.

2017

A gyermekek jogairól és védelméről szóló új törvényt a Tdh szakértőinek közreműködésével fogadják el.

2017

A Tdh innovatív projektet indít a fiatalok körében tapasztalható erőszakos radikalizálódás kezelésére. Ez egyben a fiatalkorúak igazságszolgáltatási programjának kezdetét is jelenti Albániában.

2018

Új programot indítottunk az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről, amelyet jelenleg hajtanak végre az országban.

2019

Tdh támogatja a 2019-es pusztító földrengés által érintett, rászoruló gyermekeket és családokat.  

2020

A COVID-19 világjárvány okán a Tdh hátrányos helyzetű családok százainak nyújt közvetlen támogatást, valamint segíti a járvány alatt is kliensekkel dolgozó szakembereket (pl. szociális munkások) átállni egy újfajta munkamódszerre. 

2021

A "Joggal konfliktusba került gyermekek védelme" című regionális konferencia a fiatalkorúak igazságszolgáltatási és gyermekvédelmi rendszere közötti kapcsolatokat, valamint a joggal konfliktusba került gyermekek reintegrációját célzó multidiszciplináris megközelítés fontosságát vizsgálta Albániában és Koszovóban.