in Europe
English

Az eljárási jogok és a gyermekbarát igazságszolgáltatás érvényesülése Magyarországon, büntetőeljárás alá vont külföldi fiatalkorúak esetén

2017-02-28
Gyurkó Sz. – Németh B. – Balázs R. | Terre des hommes Hungary | 10 pages
File language:
Hungarian

A joggal konfliktusba kerülő gyermekekről szóló korábbi kutatások szerint a gyermekek általában nem rendelkeznek a jogaik érvényesítéséhez és speciális szükségleteik tiszteletben tartásának kivívásához szükséges tudással, képességekkel és érdekérvényesítési lehetőséggel.
Ezt az eredendő sebezhetőséget a nyomozati szakban vagy a bíróság előtti eljárás során tovább növelhetik a gyermek egyéb körülményei, így például ha hiányzik a támogató családi háttér, ha a gyermek korábban bűncselekmény, erőszak vagy kizsákmányolás áldozatává vált, ha eltérő kulturális, nyelvi háttérrel rendelkezik, ha fokozott a kortárs hatás (például mert nincs olyan felnőtt személy, aki felelősen gondoskodjon a gyerekről), és természetesen az alacsony szocioökonómiai háttér is (iskolázottság, jövedelmi viszonyok, lakáskörülmények, stb.).
A gyermekek sebezhetősége eredhet többek között a személyes jellemzőikből vagy a körülményeikből. Például ha a külföldi gyerekek azért hagyták el otthonukat, mert ott háború vagy más katasztrófa áldozatává váltak, az fokozza mind a későbbi ismételt áldozattá válás, mind pedig a kriminális deviancia kockázatát is. A gyermekkorból eredő általános vulnerabilitás, és a külföldi gyerekek fokozott, speciális kiszolgáltatottsága és sérülékenysége egyedi felelősséget (és feladatot) jelent az eljáró hatóságok számára.
Ha a gyanúsított vagy vádlott gyermek külföldi, az eljárási garanciák, amelyeket biztosítani kell a büntetőeljárásban gyanúsított vagy vádlott gyermekek számára, további kihívások elé állítják a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek saját működését és a szakmaközi együttműködési hálózatokat is. A gyermekvédelem, a szociális ellátás, vagy az áldozatvédelem közötti kooperáció különösen fontos ezekben az ügyekben. Sajnos azonban kutatások támasztják alá, hogy ez az együttműködés - így például a nemzeti gyermekvédelmi rendszerekkel – az esetek jelentős részében nem biztosítja a hatékony védelmet, valamint a minőségi szolgáltatások hozzáférhetőségét a külföldi állampolgárságú (joggal konfliktusba került) gyerekek számára.