in Europe
English

Terre des hommes deeply concerned about the situation in Ukraine

2022-02-25

Scroll down for Hungarian

The escalation of hostilities in Ukraine is having an impact on the civilian population and on children which are already under great stress from years of tension. The Swiss child relief organisation Terre des hommes is deeply concerned about the situation. 

Terre des hommes (Tdh) has been providing various services to the civilian population and the children of Ukraine since 2015 with a strong focus on psychosocial support. The recent escalation of hostilities is already taking a heavy toll on children and young people, weakened by years of tension. We are very concerned for their safety, well-being and for their physical and mental integrity.

We call on all parties to the conflict to maintain access to basic services such as health, clean water and food. Families forced to leave their homes must be allowed by the various parties to seek refuge and support to meet their protection needs. 

Tdh calls on all parties concerned to avoid all forms of violence and to protect the civilian population, especially children. We remind all parties that, according to international humanitarian law, any attack must be proportionate, and that all necessary precautions must be taken to avoid civilian casualties. Tdh reaffirms that the rights of every child must be respected and their protection ensured, regardless of their origin.

With the safety of our staff assured for the moment, we are doing our utmost to try to maintain our activities in the country and to respond to the growing needs of the children.

You can support our efforts by donating here.

***

A Terre des hommes mély aggodalommal tekint a Ukrajnában kialakult helyzetre

Az ellenségeskedés eszkalálódása Ukrajnában hatással van a civil lakosságra és a gyermekekre is, akik már eddig is komoly stressznek voltak kitéve az elmúlt években tapasztalható feszültségekből adódóan. A svájci gyermekvédelmi szervezet, a Terre des hommes (Tdh) mély aggodalommal követi nyomon a kialakult helyzetet.

A Terre des hommes (Tdh) 2015 óta nyújt szolgáltatásokat és ezen belül különösen pszicho-szociális támogatást az ukrán civil lakosságnak, köztük gyermekeknek is. Az ellenségeskedés eszkalálódása már most súlyos terhet ró a gyermekekre és fiatalokra, akiket eleve legyengített az elmúlt években tapasztalt feszültség. Nagyon aggódunk a biztonságuk, jólétük és fizikai és lelki egészségük miatt.

Felszólítjuk a konfliktusban résztvevő feleket, hogy biztosítsák az alapvető szolgáltatásokhoz, így az egészségügyi ellátáshoz, tiszta vízhez és elélemhez való hozzáférést. A különböző feleknek lehetővé kell tennie az otthonukat elhagyni kényszerülő családok számára, hogy menedéket és támogatást keressenek és védelmet kapjanak.

A Tdh felszólítja a konfliktusban résztvevő feleket, hogy kerüljék az erőszak minden formáját és védjék meg a civil lakosságot, különösen a gyermekeket. Emlékeztetjük a feleket, hogy a nemzetközi humanitárius jog alapján minden támadásnak arányosnak kell lennie és minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni a civil veszteségek elkerülése érdekében. A Tdh megerősíti, hogy minden gyermek jogait tiszteletben kell tartani és védelmét biztosítani kell.